Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hello tông, quê tỉnh Hải Dương.

Ông nổi tiếng thơ văn. Rất yêu chuộng sách vở và thường giúp đỡ hàn sĩ. Làm quan có tiếng thanh liêm mẫn cán, được sĩ phu và nhân dân trọng vọng.

Chính ông đã xuất bản bộ sách Hồ thượng thư gia lễ, 2 quyển (tác giả là Hồ Sĩ Dương).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Giáp Đậu

Năm sinh Quí Sửu 1853 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Ninh Sản

Tên khác Dã Hiên – Hello Tăng Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Hoàng Văn Xa

Năm sinh Tân Hợi 1851 – Quí Sửu 1913 Tỉnh thành Lạng Sơn Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Cơ Bình

Năm sinh Kỉ Dậu 1909 -… Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Bác…
Chi tiết

Nguyễn Huy Lượng

Năm sinh … – Mậu Skinny 1808 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…