[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Chân Dung

Năm sinh … – Quý Sửu 1733
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Thiền sư đời Lê Dụ tông, không rõ họ tên, đạo hiệu Chân Dung, pháp danh Tông Diễn. Ông là đời thứ 29 thuộc dòng Thiền Tào Động, trú trì ở Đông Sơn.

Khi nghe thiền sư Thông Giác sang Trung Quốc cầu học, trở về trú trì chùa Yên Tử, ông liền đến tham vấn. Thông Giác hỏi:

Như ta đang nghĩ, đợi đến bao giờ có tin tức?

Thưa ông:

– Đúng ngọ thấy bóng tròn, giờ dần mặt trời mọc.

– Bảo nhậm thế nào?

Ông bạch bằng bài kệ:

“Ung hữu vạn duyên hậu,
Tùy vô nhất thiết vô.
Hữu vô câu bất lập,
Nhật cảnh bản dương bô. “

Nghĩa:

Ứng có muôn duyên có,
Tùy không tất cả không.
Có không hai chẳng lập
Trời vẫn rạng ánh hồng.

Thông Giác ca mừng, thu nhận ông làm đệ tử, truyền tâm ấn và ban pháp danh là Tông Diễn. Ông trở về Đông Sơn trú trì càng nổi tiếng trong Thiền giới đương thời.

Năm Lengthy Đức 2 (Quí sửu 1733) đời Lê Thuần tông, ông bệnh, yếu. Một hôm ông tập hợp các môn đệ, đọc bài kệ cuối cùng rồi bảo các đệ tử: “Bảo thân của ta đến đây đã hết”. Nội ngày ấy ông viên tịch. Ngôi tháp của ông được xây tại Đông Sơn.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..