HTC One M8 HTC6525LVW Verizon S-Off, SuperCid, up rom quốc tế OK (Vũng Tàu)

Máy điện thoại HTC One M8 HTC6525LVW Verizon (m8_wlv) của khách sau khi hard reset máy mặc dù vẫn nhận SIM nhưng luôn xuất hiện thông báo “SIM không phải của Verizon” rất khó chịu

Đọc tiếp

HTC Wildfire S TMobile unlock lấy ngay!

HTC Wildfire S xách tay nhà mạng TMobile, version 2.3.5 khóa mạng, Unlock thành công ! Device Found: HT18BVS02972 Connected Receiving phone info Waiting for data… Waiting for boot completion… Waiting for device id… Getting data… Serial Number: HT18xxxS02972 Android Version: 2.3.5 Manufacturer: HTC Model: HTC Wildfire S Hardware: marvel ROM Version: 2.24.531.3 BOOT Version: […]

Đọc tiếp