Năm sinh Giáp Dần 1914 – Tâu Mùi 1931
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Đoàn viên thanh niên ưu tú và trung kiên. Mới 15, 16 tuổi đã tích cực hoạt động, nhiều lần nói chuyện trong các buổi mít tinh, phổ biến những chủ trương của Đảng tới quần chúng và được quần chúng tin yêu.

Thân phụ là Cao Xuân Hoạch hội viên Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, bị bắt năm 1929 và bị đày đi Ban Mê Thuột. Anh ông là Cao Xuân Tùng được đoàn thể đưa ra nước ngoài. Nhà nghèo, mẹ đi bán dầu ở chợ Day để nuôi con.

Ông công tác ở chi bộ Đa Thọ. Sau nhiều hoạt động của ông tại Đa Thọ, Yên Lĩnh thuộc huyện Anh Sơn (nay thuộc tỉnh Nghệ An) bọn địch khủng bố gắt gao.

Tháng 4-1931, cơ quan huyện ủy chủ trương rút bộ phận đầu não vào rừng Vĩnh Giang lập chiến khu. Ông cùng một số đồng chí rút lên chiến khu tiếp tục hoạt động.

Một buổi sáng, ông cùng nữ đồng chí Chính tức chị Nguyễn Thị Xân xuống khe giặt quần áo, gặp địch mai phục bắt đưa về đồn Yên Lĩnh. Trước sự tra tấn dã man của địch ông nêu cao tinh thần kiên cường bất khuất không khai một lời.

Ông hi sinh năm 1931 lúc mới 17 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Cao Bằng

Cao Bằng Tỉnh Tỉnh Cao Bằng [[Tập tin: . . . . . . . . . .…
Chi tiết

Dương Công Hoan

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Chí sĩ cận đại, không rõ năm…