Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Thiệu Trị, quê làng Đông Thành tỉnh Nghệ An (nay thuộc tỉnh Nghệ An).

Năm Đinh tị 1847, ông đỗ cử nhân, sơ bổ tri huyện, thuyên chuyển nhiều nơi, rồi thăng Đốc học tỉnh Quảng Bình.

Đời Tự Đức năm 17 (Giáp tí 1864) cải bổ chức Tư nghiệp, sau đổi làm Lang trung bộ Binh. Rồi vì việc đào sông ở huyện Hoàng Hóa không đúng cách thức, án nghị bắt phải bồi thường 4. 000 quan tiền, cho triển hạn nộp dần. Sau được đổi làm Đốc học tỉnh Bình Định rồi thuyên chuyển sang tỉnh Bình Thuận; được các học trò và hào mục tình nguyện xin nộp tiền bồi thường thay ông. Triều đình thấy thế, cảm nhận ông làm quan được lòng dân, nên cho thăng chức Thị giảng học sĩ, lành chức án sát sứ tỉnh Bình Thuận.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Đức Huy

Năm sinh … – Quí Mùi 1883 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Ngô Lập Chi

Năm sinh Mậu Tí 1888 – Đinh Mùi 1967 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…