Năm sinh Ất Sửu 1865 – Quí Tị 1893
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Danh tướng của Phan Đình Phùng, đóng góp rất nhiều công lao kháng Pháp. Quê làng Lê Động, huyện Hương Sơn. tỉnh Hà Tĩnh.

Thuở trẻ ông được anh của Phan Đình Phùng là Phan Đình Thuật nuôi dạy. Đến khi Phan Đình Phùng khởi nghĩa, ông cùng với em là Cao Như, bạn là Nguyễn Kiểu tham gia, phục vụ đắc lực, trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nghệ Tĩnh.

Ban đầu làm Quản cơ, ông điều động nghĩa quân đánh đồn giặc rất dũng cảm. Chính ông đã mở xưởng đúc vũ khí theo kiểu Âu Tây, nơi chiến khu Vụ Quang.

Khoảng năm 1892, ông dùng mưu bắt sống được tuần phủ tay sai Pháp Đinh Nho Quang làm chấn động dư luận Nghệ Tĩnh.

Năm sau (1893) khoảng tháng 10, ông chỉ huy quân cảm tử tấn công mấy tiền đồn ở Nghệ An, đến đồn Nỏ thì bị trúng đạn tử thương, lúc này ông mới 29 tuổi. Nghĩa quân đem xác ông về chôn cất tại Ngàn Trươi (núi Vụ Quang), tại làng Khê Thượng, huyện Hương Khê, có đền thờ ông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Vũ Khâm Lân

Tên khác Võ Khâm Thận Năm sinh Quí Mùi 1703 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì –…
Chi tiết

Châu Văn Tiếp

Tên khác Châu Doãn Ngạnh Năm sinh Mậu Ngọ 1738 – Giáp Thìn 1784 Tỉnh thành Bình Định…
Chi tiết

Lý Chính Thắng

Năm sinh … – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Hồ Sĩ Tuần

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Văn thần đời Thiệu Trị, Tự…
Chi tiết

Hồ Đắc Hàm

Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Quí Mão 1963 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô…