Loading

Cao Quýnh

Tháng Hai 28, 2021| Admin

Danh thần đời Lê Thánh tông, quê làng Cao Xá, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An.

Nguyên trước tên là Lô, sau nhà vua đổi tên là Quýnh. Ông 26 tuổi làm đến Đông các đại học sĩ.

Ông giỏi văn học mà cũng giỏi thuật số, khi ông mất, tên tuổi vẫn thường được đời nhắc nhở. Mãi đến nhà Nguyễn, các triều đại vẫn còn truy phong ông Thượng đẳng phúc thần.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ