Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Chiến sỹ Cần Vương. Em ruột liệt sĩ Cao Thắng.

Hai anh em ông tận tụy dưới cờ khởi nghĩa do Phan Đình Phùng lãnh đạo kháng Pháp.

Ông đã tận tâm giúp việc tổ chức các bộ đội xung kích. Và sau khi anh ông hi sinh, ông càng hết lòng kháng chiến đến thế cùng lực kiệt.

Không thành công thì thành nhân, ông cương quyết không đầu phục ngoại bang, tuyệt tích nơi rừng núi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lâm Thế Nhơn

Tên khác Phi Vân Năm sinh Mậu Ngọ 1918 – Đinh Tị 1977 Tỉnh thành Bạc Liêu Thời…
Chi tiết

Người Phù Lá

Người Phù Lá, còn có tên gọi khác là Xá Phó, Bồ Khô Pạ, Mú Dí Pạ, Phổ,…