[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Cao Ngọc Lễ

Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Thuộc hạ của Tống Duy Tân; vừa là cháu gọi Tống Duy Tân bằng cậu, vừa là học trò. Quê xa Đồng Trung, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (nay vẫn thuộc tỉnh Thanh Hóa).

Buổi đầu ông nhiệt thành tham gia kháng Pháp, nhưng về sau đổi lòng, móc nối với người của Pháp, làm tay sai nội tuyến phá vỡ căn cứ và hãm hại thầy học.

Tống Duy Tân sa vào tay giặc. Ông được bổ làm Tri huyện, sau thăng đến Tham tri rồi Bố chánh Hà Tĩnh. Nơi đây chính ông đã tự tay vu hãm chí sĩ Ngô Đức Kế.

Dân gian chê trách con người phản bội, có truyền tụng hai câu thơ thống hận:

“Vô địa khả mai Cao Ngọc Lễ
Hữu tiền nan mãi Tống Duy Tân”.

Nghĩa:

Không đất nào có thể chôn lấp Cao Ngọc Lễ,
Có tiền chẳng dễ qua được Tống Duy Tân.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..