Tên khác Cao Hữu Bằng
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Có sách chép là Cao Hữu Bằng hay Phùng, không rõ năm sinh, năm mất.

Danh thần đời Minh Mạng, quê xã Thế Chí, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

Năm Ất dậu 1825, đỗ hương tiến, làm đến Thượng thư bộ Binh, rồi quản lí cơ vụ thành Trấn Tây.

Có lần phạm lỗi sơ thất, ông phải giáng làm Viên ngoại lang bộ Binh, nhưng sung chức Hiệp tân.

Đầu đời Thiệu Trị (Mậu thân 1848), ông quyền lĩnh bố chánh sứ An Giang. Rồi vì việc thất thủ thành Trấn Tây, ông lại bị giáng chức, nhưng vẫn quyền lĩnh án sát sứ An Giang. Ít lâu, lại bổ làm Tuyên phủ sứ Tây Ninh, rồi thăng Tổng đốc An Hà.

Khi mất, được truy tặng Hiệp biện đại học sĩ, con ông là Hữu Sung làm đến Tuần phủ.

Ông là tác giả tuồng (Nôm): Địch Thanh li Thợn (1918).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Đình Sách

Tên khác Nguyễn Tiến Sách Năm sinh Mậu Thân 1638 -… Tỉnh thành Vĩnh Phúc Thời kì –…
Chi tiết

Phan Văn Ái

Tên khác Phan Văn Tâm – Đồng Giang – Chuyết Phu Năm sinh Canh Tuất 1850 – Mậu…
Chi tiết

Lê Ý

Ngoại thích nhà Lê, không rõ năm sinh, năm mất. Khi họ Mạc tiếm ngôi được 4 năm…
Chi tiết

Đỗ Quang

Năm sinh Đinh Mão 1807- Bính Dần 1866 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Nhà Nguyễn độc…