Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Chiến sĩ Cần vương kháng Pháp thời vua Hàm Nghi, không rõ năm sinh, năm mất.

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Mai Xuân Thưởng, ông dũng cảm xông pha trận mạc, đánh đuổi quân cướp nước. Sự dũng cảm và tinh thần hi sinh của ông khiến các chiến hữu đều cảm phục.

Sau khi Mai Xuân Thưởng bị tay sai Trần Bá Lộc giết hại, ông vẫn cùng một nhóm liệt sĩ kháng chiến đến cùng, cực lực chống đối bọn tay sai.

Đến lúc thế cùng lực kiệt, ông tuyệt tích nơi rừng núi, cương quyết không chấp nhận kiếp sống nô lệ ngoại bang.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đặng Đức Tuấn

Năm sinh Bính Dần 1806 – Giáp Tuất 1874 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Trần Tấn

Năm sinh … – Giáp Tuất 1874 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Trịnh Quang Nghị

Tên khác Tử Võ Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhà…
Chi tiết

Trần Bá Thọ

Năm sinh Tân Dậu 1861 – Kỉ Dậu 1909 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đoàn Kiểm Điểm

Năm sinh … – Canh Thìn 1940 Tỉnh thành Lạng Sơn Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…