[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)[21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802)[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Cao Cửu Chiếu

Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)
– Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Dòng dõi Thượng thư bộ Binh đời Lê Hiển tông là Cao Bá Hiên, thân phụ Cao Bá Quát, danh sĩ đời Tự Đức, không rõ năm sinh, năm mất.

Gặp hồi loạn lạc cuối Lê, ông không ra thi cử, ở ẩn quê nhà. Đến đời Gia Lengthy, ông làm Giáo thụ ở huyện Gia Định (sau đổi là Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; nay thuộc Bắc Ninh), được đương thời khen ngợi là người có đạo đức, giỏi văn chương.

Khi thấy vợ sinh đôi hai con là Bá Đạt và Bá Quát có tài văn xuất chúng, ông có lời khuyên sáng suốt: Văn của Bá Đạt hơn về khuôn phép nhưng kém về tài tứ; văn của Bá Quát hơn về tài tứ nhưng kém về khuôn phép. Đem cái tài tứ của Bá Quát hợp cái khuôn phép của Bá Đạt, sẽ có thể trở nên bậc có văn tài hoàn toàn.

Ông mất, mọi người đều thương mến, nhắc nhở.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..