Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Minh Mạng, không rõ năm sinh, năm mất và quê quán, ông nổi tiếng văn học. Đương thời được bổ làm Đốc học thành Gia Định.

Khoảng năm Nhâm ngọ 1822, chính ông đã soạn thào bài văn bia Thoại Sơn (Núi Sập) thề theo ý Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại, nguyên văn chữ Hán, gồm 622 chữ, được truyền tụng đến bây giờ. (Văn bia hiện còn tại làng ông Thoại Ngọc Hầu ở Châu Đốc).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Ba Ví

Đèo Ba Ví Đèo Ba Ví (Việt Nam) Đèo Ba Ví là đèo trên đường liên huyện ở…
Chi tiết

Trần Văn Vi

Tên khác Thành Tư – Hoài Đông Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Dương Tấn Tươi

Năm sinh Đinh Mùi 1907-… Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) – Nước…
Chi tiết

Võ Đình Sâm

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Anh hùng kháng Pháp cận đại, không…
Chi tiết

Nguyễn Phương

Năm sinh … – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Đội Cung

Tên khác Nguyễn Duy Cung Năm sinh … – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì…