[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Cầm Bá Thước

Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Ất Mùi 1895
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Chiến sĩ phong trào Cần vương kháng Pháp trong đời vua Hàm Nghi, người dân tộc Thái ở châu Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, con quản cơ Cầm Bá Tiêu.

Ông nguyên là tù trưởng dân tộc thiểu số ở thượng du Thanh Hóa. Đáp tiếng gọi kháng chiến dưới cờ khởi nghĩa của Phan Đình Phùng. Ông cầm đầu các đội quân thuộc tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, ông cũng tham gia cuộc khởi nghĩa của Tống Duy Tân, từng được cử làm Bang biện hai châu Thường Xuân và Lang Chánh. Chính ông đã chủ trương kinh tài bằng cách đem ngọc quế để Nghĩa đảng ban lấy tiền mua quân lương khí giới. Ông tích cực hoạt động và hi sinh năm 1895, khoảng cuối tháng 5.

Tôn Thất Thuyết có bài thơ gửi ông:

“Vạn lí cao thu Mục mã binh,
Thuận lưu bất hạ tiểu chu khinh.
Thanh sơn lục thủy tương nghinh xứ.
Đại hải trường giang vọng viễn tình.
Bách tính cần vương nhân tự chấn,
Nhất ngu báo quốc khánh do hành.
Thử du nhược đắc thiên tâm trợ,
Qui khứ Nam xa triệt hảo trình.”

Bản dịch:

Mục mã thu cao vạn dặm đồng,
Thuyền con chở nhả khói xuôi dòng.
Non xanh nước biếc nơi hò hẹn,
Bể rộng sông dài nỗi ước mong
Trăm họ vì vua còn cố gắng
Một mình báo nước vẫn long đong,
Phen ấy ví được lòng trời giúp
Trở gót và Nam lối hẳn thông,

Ngày nay tại đền thờ ông ở Cửa Đặt, thị trấn Thường Xuân còn có đôi câu đối:

“Bất tử đại danh thủy vũ trụ;
Như sinh chính khí tác sơn hà”.

Nghĩa:

Chẳng chết danh to nêu vũ trụ
Như còn chính khí dấy non sông.

Bài liên quan

30 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..