[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Cái Phùng

Danh thần đời Lê Thánh tông, quê làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Năm Quang Thuận 4 (Quí vị 1463), ông 23 tuổi, đỗ tiến sĩ, nổi tiếng thơ văn. Tính cương trực quả cảm, được Lê Thánh tông, triều thần và sĩ phu trọng vọng.

Sang đời Lê Hiển tông, ông càng được tin dùng. Làm đến Tả thị lang bộ Lại, quyền Thượng thư bộ Binh.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..