Loading

Bùi Xương Tự

Tháng Ba 4, 2021| Admin
Năm sinh Bính Thân 1656 – Mậu Thân 1728
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời vua Lê Thần tông, dòng dõi Quảng Quốc công Bùi Xương Trạch, tự tên là Gia Lạc, hiệu Túc Trai.

Ông xuất chính làm Thị nội văn chức, Hiển cung đại phu; rồi chuyển làm Tham nghị ở ti Thừa chính Thái Nguyên. Được phong tặng Hoàng tín đại phu, Hàn lâm viện thị độc, gia phong Đặc tiến Kim tử vinh lộc đại phu, tước Phong Khánh Bá.

Năm Mậu thân 1728, ông mất thọ 72 tuổi. Ông là thân phụ của Trúc Viên cư sĩ Bùi Dụng Tân và là nội tổ Bùi Huy Bích.

Tác phẩm của ông còn bộ Thanh Trì Bùi thị gia phả do Bùi Huy Bích đề tựa.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ