Danh thần đời Lê Thánh tông, quê làng Định Công, huyện Thanh Đàm (sau đổi là Thanh Trì), phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

Nhà nghèo, ông vừa cày ruộng vừa trì chí học tập, nổi tiếng văn chương. Mậu tuất 1478, đỗ tiến sĩ năm 27 tuổi, ngày xướng danh ông đang cày ruộng ở ngoài đồng, người làng đến ca ngợi tài học của ông.

Lúc đầu, được bổ công tác ở Viện hàn lâm, khi Lê Thánh tông thân chinh Chiêm Thành, ông theo trong quân, phục vụ việc quân sự.

Năm Kỉ dậu 1489, ông đi sứ nhà Minh.

Đời Hiển tông, ông được thăng chức Hiệu thư Đông các. Ít lâu, cải bổ Thiên Đô ngự sử, rồi dần thăng đến Thượng thư bộ Binh, gồm giữ cả việc 6 Bộ và kiêm chức vụ ở Viện Đô sát. Cũng có lúc làm Tế tửu Quốc tử giám (như Viện trưởng Viện Đại học ngày nay), tước Quảng Văn Hầu.

Năm Canh thìn 1520, ông lên lão 70 tuổi, xin về hưu trí. Đến Kỉ mùi 1529 ông mất, thọ 78 tuổi. Triều đình truy tặng Thái phó, tước Quảng Quốc Công, thụy Văn Lượng.

Hai con ông là Bùi Trụ và Bùi Vịnh, cháu nội là Bùi Bỉnh Uyên (con Bùi Vịnh) và người cháu xa đời là Bùi Huy Bích đều là bậc danh sĩ.

Trong Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú phẩm bình:

“Ông gặp thời ra làm quan, tự đảm nhận trách nhiệm kinh bang tế thế, mà khiêm giới, thanh liêm, kiệm ước, không mưu tính tài sản riêng tư một mảy may nào. Bổng lộc được bao nhiêu đều chia hết cho họ hàng làng mạc. Lòng tốt và danh vọng lớn lao của ông được người đời tôn phục”.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Phúc Thuần

Tên khác Định Vương Năm sinh Giáp Tuất 1754 – Đinh Dậu 1777 Tỉnh thành Không rõ Thời…
Chi tiết

Hồ Sĩ Dương

Năm sinh Nhâm Tuất 1622 – Tân Dậu 1681 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Lưu Hữu Phước

Tên khác Huỳnh Minh Siêng Năm sinh Tân Dậu 1921 – Kỉ Tị 1989 Tỉnh thành Cần Thơ…