Loading

Bùi Vịnh

Tháng Hai 26, 2021| Admin

Danh thần nhà Mạc, con thứ hai Quảng Quốc Công Bùi Xương Trạch, quê làng Định Công, huyện Thanh Trì; trú làng Trịnh Liệt, thuộc tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội).

Năm Mậu thìn 1532 đời Mạc Đăng Doanh, ông 34 tuổi ra thi đỗ Phó bảng, thi ứng chế cũng đỗ đầu.

Làm quan đến Tả thị lang bộ Hộ, kiêm Tả thuyết thư ở Tả xuân phường, rồi bổ Đông các đại học sĩ, tước Mai Lĩnh hầu, sau thăng tước Mai Quận công.

Năm Ất tị 1545, ông mất, thụy là Trung Hiến. Con ông là Bùi Bỉnh Uyên cũng là bậc nhân tài.

Thơ phú để lại, có hai bài phú Đế đô hình thắngCung trung bảo huấn còn truyền. Bài Đế đô hình thắng do vua Mạc sai làm. Bài Cung trung bảo huấn là lời dạy hai người cháu gái – con của anh ông là Diễn Quận công Bùi Trụ vào hầu trong cung vua Mạc.

Categories: [19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ