[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Bùi Văn Thúy

Năm sinh … – Canh Tuất 1850
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Thiệu Trị, quê huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Năm Nhâm dần 1842, đỗ cử nhân, làm quan trải 2 triều Thiệu Trị, Tự Đức, có công trong việc chống bọn cướp biển Tàu.

Năm Canh tuất 1850, ông quyền lãnh ấn Vụ châu Vạn Ninh. Bấy giờ có giặc Tàu ô quấy phá, ông lo chống giữ, mưu việc trị an hết lòng bảo vệ dân chúng. Thế yếu ông bị giặc giết.

Dân chúng đều thương tiếc. Triều đình phong tặng ông chức Tri châu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..