Năm sinh Quí Hợi 1803 – Canh Dần 1890
Tỉnh thành An Giang
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Tu sĩ, tục gọi ông Đình Tây, học trò giỏi nhất của môn phái Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên.

Ông nổi tiếng võ thuật cao, sức mạnh không ai sánh kịp, lại có lòng yêu nước, có nhiều đóng góp trong việc vận động quần chúng chống quân xâm lược Pháp vào cuối đời Tự Đức.

Năm Canh dần 1890 ngày 23 tháng 2 ông mất, thọ 87 tuổi.

Khi ông mất, đồng đạo và đồng bào đều thương khóc. Mộ ông nay hãy còn tại Núi Sâm (thi xà Châu Đốc), thuộc tỉnh An Giang ngày nay.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bắc Ninh

Bắc Ninh Tỉnh Tỉnh Bắc Ninh Trung tâm văn hóa Kinh Bắc Hành chính Quốc gia Việt Nam…
Chi tiết

Lưu Văn Thi

Tên khác Hoàng Thế Thiện Năm sinh Nhâm Tuất 1922 – Nhâm Tuất 1982 Tỉnh thành Hải Phòng…
Chi tiết

Nguyễn Đình Sách

Tên khác Nguyễn Tiến Sách Năm sinh Mậu Thân 1638 -… Tỉnh thành Vĩnh Phúc Thời kì –…