[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Bùi Tuân

Danh thần đời Mạc, quê làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, tỉnh Hưng Yên.

Năm Cảnh lịch 6 (Quí sửu 1553), đời Mạc Phúc Nguyên, ông 36 tuổi, đỗ tiến sĩ. Làm quan đến Tham chính, tính khảng khái cương trực.

Các nguời cháu ông là Chân Nam, Công Trí, Công Bảo, Trọng Chính về sau đều thành đạt vẻ vang.

Bài liên quan

36 nhận xét

 1. Опытные психотерапевты и психологи.
  Профессиональные психологи Психотерапия онлайн!
  Заказать консультацию психолога.
  Психолог,Психолог онлайн. Консультация психолога в Киеве
  Заказать консультацию психолога.
  Психотерапия онлайн!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..