Năm sinh Giáp Ngọ 1894 – Canh Ngọ 1930
Tỉnh thành Vĩnh Phúc
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ, ông quê làng Xuân Lũng, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú).

Vốn là một nông dân nhiệt thành yêu nước, ông tham gia Việt Nam quốc dân đảng, sa cơ bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Năm Canh ngọ 1930, ngày 21 tháng 5, ông bị hành quyết tại Yên Bái cùng với đảng trưởng Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính và 11 người nữa, ông là người bị xử chém đầu tiên rồi lần lượt đến Bùi Văn Chuẩn, Nguyễn An, Hà Văn Lạc, Đào Văn Nhít, Ngô Văn Du, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Văn Tiềm, Đỗ Văn Tứ, Bùi Văn Cửu, Nguyễn Như Liên, Phó Đức Chính và Nguyên Thái Học.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Minh Hòe

Năm sinh Bính Dần 1866 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Trần Thực

Năm sinh Giáp Thìn 1724 -… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn…
Chi tiết

Phan Văn Thuật

Tên khác Thức Văn Năm sinh Đinh Mão 1807- Mậu Thìn 1868 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì…