Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Gia Long, không rõ năm sinh năm mất, quê ở tỉnh Nghệ An (nay thuộc tỉnh Nghệ An).

Ông nổi tiếng thơ văn, tinh thâm Dịch lí, được bổ làm Đốc học trường tỉnh Sơn Nam Hạ tức Nam Định.

Chính ông và Khánh Trạch Hầu Nguyễn Đình Đức đã chủ trương xuất bản bộ sách Chu Dịch quốc âm ca quyết của Đặng Thái Phương vào năm 1813.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Người Tà Ôi

Người Tà Ôi, gồm có 3 nhóm địa phương còn gọi là kan tua, Pa Cô, Ba Hi…
Chi tiết

Lê Công Hạnh

Tên khác Trần Quốc Khái Năm sinh Canh Tí 1600 – Tân Sửu 1661 Tỉnh thành Hà Tây…
Chi tiết

Nguyễn Thành

Tên khác Triết Phu – Tiểu La Năm sinh Quí Hợi 1863 – Tân Hợi 1911 Tỉnh thành…