Danh thần, lúc đầu làm quan nhà Mạc, sau qui thuận nhà Lê Trung Hưng, không rõ năm sinh, năm mất.

Con Quản Quốc công Bùi Xương Trạch, anh Mai Quận công Bùi Vịnh và là chú Tiên Quận công Bùi Bình Uyên. Danh sĩ Bùi Huy Bích cũng dòng dõi họ Bùi này. Quê làng Định Công, huyện Thanh Trì, trú làng Thịnh Liệt công trong huyện ấy, thuộc tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

Ông làm quan nhà Mạc đến chức Tân lí, tước Đồng Giang Hầu. Sau, ông dẫn cháu là Bùi Bình Uyên, cùng với Lê Bá Ly (nhạc phụ Bùi Bình Uyên) vào Thanh Hóa, qui thuận nhà Lê, được vua trọng dụng, làm đến Thượng thư bộ Hộ, gia phong Hiệp mưu tá lí công thần, tặng Thái phó.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Hành

Tên khác Tử Kính – Nam Thúc – Ngọ Nam – Nhật Nam – Nguyễn Đạm Năm sinh…
Chi tiết

Nguyễn Quí Cảnh

Tên khác Nguyễn Quí Kính Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Cũng gọi…
Chi tiết

Ngô Trí Tri

Năm sinh Đinh Dậu 1537- Mậu Thìn 1628 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn…
Chi tiết

Ninh Sản

Tên khác Dã Hiên – Hello Tăng Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…