[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Bùi Tông Quán

Danh sĩ  đời Trần Nghệ tông, không rõ năm sinh, năm mất, hiệu Thủy Hiên. Có sách chép là Bùi Tông Hoan. Ông có tài văn chương, thi ca, từ phú tình tứ cao diệu được sĩ phu đương thời tán thưởng truyền tụng.

Đối cảnh thu, ông có bài GIANG THôN THU VỌNG.

Ông làm quan nổi tiếng thanh liêm, có tiết tháo, không xu phụ kẻ có quyền lực. Khi về hưu mở trường dạy học ở quê nhà.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..