Loading

Bùi Thúc Trinh

Tháng Ba 16, 2021| Admin
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Danh sĩ, không rõ năm sinh, năm mất. Hiệu Anh Xuyên, cũng có hiệu khác là Nhất Trung, quê làng Quần Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ông tinh thông nho, y. Ông có đi thi mấy lần nhưng không đạt, chỉ đỗ nhất trường. Sau trở về quê quán chuyên nghiên cứu y học, mở trường dạy nghề thuốc, khoảng cuối đời Duy Tân. Học trò đông, nổi tiếng bậc y sư lỗi lạc.

Còn để lại cho đời các bộ sách: Sơ kí, 2 quyển; Vệ sinh yếu chí, 8 quyển; Hội anh.

Categories: [23]-Pháp đô hộ (1883-1945), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ