Năm sinh Quí Dậu 1813 – Nhâm Thìn 1892
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Tự Đức, quê làng An Đồng, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông là con danh sĩ Bùi Dương Lịch; cũng nổi tiếng văn học như thân phụ.

Năm Tự Đức 1 (Mậu thân 1848), ông 36 tuổi, đỗ nhị giáp tiến sĩ, tâm đến Tổng đốc Hà Ninh (Hà Nam – Ninh Bình).

Năm Tự Đức 26 (Quí dậu 1873), ông bị kết án “để thất thủ kinh thành”, phải giam đợi lệnh, và tước bỏ tên ở bia tiến sĩ; ít lâu sau, được tha tội chết, bãi chức đuổi về làm dân.

Đến năm Đồng Khánh 2 (Đinh hợi 1887) được Nguyễn Hữu Độ xin cho ông được khôi phục hàm Thị lang, khắc tên lại trong bia. Rồi đổi làm Giáo thụ, ít lâu thì về hưu, mất ở quê nhà năm Nhâm thìn 1892, thọ 79 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đinh Nho Quang

Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Dòng…
Chi tiết

Vũ Trọng Phụng

Tên khác Thiên Hư Năm sinh Tân Hợi 1911 – Kỉ Mão 1939 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Lý Trần Quán

Năm sinh Ất Mão 1735 – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh –…