[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Bùi Thị Lẫm

Hiền phụ, vợ Tổng binh Mạc Cửu, mẹ ruột danh sĩ Tổng binh Đại đô đốc Mạc Thiên Tích, quê ở Long Thành, dinh Trấn Biên (Biên Hòa) nay thuộc tỉnh Đồng Nai.

Thuở trẻ bà rất chăm lao động, theo gia đình lưu lạc nhiều nơi, sau cùng gia đình sang lập nghiệp ở Trủng Kè (cảng Ream-Campuchia) gần Kompongsom.

Gặp lúc quân Xiêm (Thái Lan) sang đánh phá Hà Tiên, bắt Mạc Cửu định đưa về nước họ. Trong cơn nguy khốn, Mạc Cửu trốn thoát, lần tránh ở Trủng Kè, được bà cứu giúp. Nhân đó, bà trở nên vợ thứ của ông (vợ chánh của ông người Trung Quốc).

Một thời gian sau, vợ chồng bà về tại Hà tiên gây dựng lại sự nghiệp, rồi xin thần phục chúa Nguyễn, triều đình chúa Nguyễn phong Mạc Cửu làm Tổng binh cai quản đất Hà Tiên. Từ ấy, bà giúp họ Mạc đắc lực trong công cuộc khẩn hoang vùng biên giới Tây Nam. Con trai bà là Mạc Thiên Tích nhờ sự giáo dục của bà nổi danh là bậc tuấn kiệt, nối nghiệp cha làm Tổng binh đất Hà Tiên, và là chủ soái Văn đàn Chiêu anh các nổi tiếng.

Có thể nói, cơ nghiệp họ Mạc ở Hà Tiên, một phần do công sức và trí tuệ của bà gầy dựng nên, giúp chồng con trong việc mở nước và giữ nước.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..