[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Bùi Thế Vinh

Danh thần nhà Mạc, vốn là ngoại tổ 7 đời của danh sĩ Tùng Niên Phạm Đình Hổ, quê làng An Hoa, huyện Quảng Đức, trú làng Đan Loan huyện Đường An, tỉnh Hải Dương (nay thuộc tỉnh Hải Dương).

Năm Diện Thành 3 (Canh thìn 1580) đời Mạc Hợp, ông 26 tuổi, đỗ tiến sĩ, làm quan đến Tự khanh.

Khi nhà Mạc bị đánh dứt, ông lui về quê. Nhà Lê cho vời ông và Đỗ Uông (tục gọi là Thượng Thông) và Nhữ Công Tụng (tức Thượng Nhữ) ra làm quan. Đỗ và Nhữ vâng theo, riêng ông lấy dao rạch đầu gối cáo bệnh không chịu ra.

Bấy giờ, lại có bà Thường quốc phu nhân tự thắt cổ tuẫn tiết. Dân gian có lời ngợi khen ông và bà ấy: “Con dao Đan Loan, dây thừng Phu nhân”.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..