Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Hiển tông, được chúa Trịnh tin dùng, trọng đãi; không rõ năm sinh, năm mất.

Ông đã cùng các tướng Bùi Thế Đạt, Tạ Danh Thùy, Đinh Tích Nhưỡng, Trịnh Tự Quyền, dày công giúp vua Lê chúa Trịnh trong thời nhiều biến động ở Đàng Ngoài.

Từng ngồi chức Trấn thủ Nghệ An, Thanh Hóa, được phong tước Dương Trung Hầu. Ông chống nhau với Tây Sơn nhiều trận quyết liệt, nhưng rốt cuộc vẫn không sao cứu văn nổi cơ đồ nhà Lê đã đến hồi mạt vận, sụp đổ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Châu Thị Bát

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Liệt phụ đời Lê Hiển tông, quê…
Chi tiết

Nguyễn Huy Lượng

Năm sinh … – Mậu Skinny 1808 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Võ Tánh

Năm sinh … – Tân Dậu 1801 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đặng Văn Ký

Tên khác Minh Tài Năm sinh Kỉ Hợi 1899 – Ất Mão 1975 Tỉnh thành Không rõ Thời…