Tên khác Lan Đình – Thông Reo
Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Quí Mùi 1943
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà văn, kí giả hiện đại, hiệu Lan Đình, Thông Reo; quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Ông vốn thuộc hàng cự phách trong làng báo miền Nam. Bắt đầu chủ trương Đông Pháp thời báo thay Nam Kiều Trần Huy Liệu. Rồi từng làm chủ bút các báo Trung lập, Tân Thế Kỉ, Thần Chung, và chủ nhiệm tờ Dân báo. Khi mới bắt đầu làm thơ, viết văn ông kí hiệu là Thông Reo, về sau khi làm chủ bút tờ nhật báo Điện tín ông mới đổi hiệu là Lan Đình.

Sự nghiệp làm báo của ông, có phần nào công sức đóng góp của người bạn đời ông là nữ sĩ Phương Lan, tên tộc là Nguyễn Thị Lánh, tục gọi cô giáo Lánh, quê ở Cù lao Hổ, Long Xuyên.

Năm Bính tí 1936, ông bị Thống đốc Pagès kí nghị định trục xuất về miền Trung một lượt với Diệp Văn Kỳ. Sau, ông trở vào Nam làm chủ bút tờ Điện tín, càng lúc càng nổi tiếng hơn trước.

Đến năm Quí mùi 1943, ngày 27 tháng 3, ông mất nơi nhà riêng ở Sài Gòn mới 39 tuổi, trong niềm thương tiếc của giới báo chí thời đó.

Ông còn để lại đời một tác phẩm dịch Trà hoa vũ (La Dame aux camélias) và một tác phẩm khảo luận Vai tuồng của nhà gõ đầu trẻ.

Chính ông đã viết một loạt bài nghiêm khắc tố cáo sự gian lận của các nhà văn bịp bợm, làm tay sai cho thực dân Pháp được dư luận hoan nghênh.

Ông từng bảo bạn là Thiếu Sơn:

“Trong đời này thiếu gì kẻ cờ gian bạc lận, nhưng tôi không tha thứ cho bọn gian lận kiếm ăn trên địa hạt văn chương”.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Văn Dũng

Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Võ tướng nhà Tây Sơn, không rõ…
Chi tiết

Lâm Quang Ky

Tỉnh thành Kiên Giang Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Anh hùng kháng Pháp, không rõ năm…