Loading

Bùi Thế Đạt

Tháng Ba 4, 2021| Admin
Năm sinh Giáp Thân 1704 – Mậu Tuất 1778
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Hiển tông, quê làng Tiên Lý, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An (nay thuộc tỉnh Nghệ An).

Xuất thân là binh sĩ, lập nhiều chiến công đến năm Canh thân 1740 được làm lưu thủ Thái Nguyên, tước Đoan Nghiêm Hầu. Lúc tại chức ông lại ra sức trừ trộm cướp, rồi kiêm luôn chức Thống lĩnh Sơn Tây. Đến Đinh hợi 1767 được gia phong tước Đoàn Quận công.

Năm Kỉ sửu 1769, ông bình định xong nhóm loạn ở Trận Ninh, bức Võ Văn Mật phải tự thiêu chết. Được vua Lê gia phong công thần, thăng Đại tư mã, nhưng vẫn giữ chức Đốc trấn Nghệ An.

Năm Giáp ngọ 1774, ông cùng Hoàng Ngũ Phúc vào Phú Xuân ngăn chống Tây Sơn. Hai năm sau (Bính thân 1776) Hoàng Ngũ Phúc mất, ông làm Nam thùy đại tướng quân, kiêm Trấn thủ Thuận Hóa; nhưng đến tháng 8 thì Tạo Quận công Phạm Ngô Cầu lĩnh chức đại tướng ra thay, ông được triệu về kinh, gia chức Thủ phủ sự.

Năm Mậu tuất 1778, có giặc biến, ông ra làm Trấn thủ Sơn Nam dẹp giặc xong, đổi làm Đốc suất Nghệ An. Ít lâu thì mất, thọ 74 tuổi, được truy tặng chức Đại tư đổ Và gia phong phúc thần.

Phan Huy Chú nhận xét về ông:

“Thế Đạt là con nhà tướng, có mưu lược hành quân chuyên thận trọng, yêu sĩ tốt nhiều phen lập đại công. Triều đại bấy giờ coi là bậc tế phụ để nương tựa. Dòng dõi nhà huân thần có địa vị danh vọng cao, ông là bậc danh tướng của châu Hoan thời gần đây”.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ