[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Bùi Thế Dận

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Hiển tông, không rõ năm sinh, năm mất.

Năm 1766 Tây Sơn cất quân ra đánh Bắc Hà, các đạo quân do Nguyễn Hữu Chỉnh chỉ huy đánh đâu thắng đấy, kéo thẳng tới Sơn Nam. Lúc này ông đang trấn thủ ở đấy, điều động bộ binh xuống đóng ở xã Phù Sa, thuộc huyện Đông An, chống nhau với Nguyễn Hữu Chỉnh. Thua to, Sơn Nam thất thủ. Từ ấy tên tuổi ông mờ dần, thời oanh liệt không còn nữa. Ông cùng các tướng Bùi Thế Toại, Tạ Danh Thùy, Đinh Tích Nhưỡng, Trịnh Tự Quyền được vua Lê phong tước Liên Trung Hầu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..