Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Lê Hiển tông, không rõ năm sinh, năm mất.

Năm 1766 Tây Sơn cất quân ra đánh Bắc Hà, các đạo quân do Nguyễn Hữu Chỉnh chỉ huy đánh đâu thắng đấy, kéo thẳng tới Sơn Nam. Lúc này ông đang trấn thủ ở đấy, điều động bộ binh xuống đóng ở xã Phù Sa, thuộc huyện Đông An, chống nhau với Nguyễn Hữu Chỉnh. Thua to, Sơn Nam thất thủ. Từ ấy tên tuổi ông mờ dần, thời oanh liệt không còn nữa. Ông cùng các tướng Bùi Thế Toại, Tạ Danh Thùy, Đinh Tích Nhưỡng, Trịnh Tự Quyền được vua Lê phong tước Liên Trung Hầu.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đặng Đình Lân

Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Có sách chép là Đặng Mậu Lân,…
Chi tiết

Mạc Cửu

Năm sinh Ất Mùi 1655 – Bính Thìn 1736 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đỗ Công Bật

Năm sinh Nhâm Thìn 1652 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn…
Chi tiết

Thái Hữu Kiểm

Tên khác Ông Già Ba Tri Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Trùm…
Chi tiết

Nguyễn Thế Lịch

Tên khác Nguyễn Gia Phan – Dưỡng Hiên Năm sinh Mậu Thìn 1748 – Đinh Sửu 1817 Tỉnh…