Loading

Bùi Tất Thắng

Tháng Ba 4, 2021| Admin
Năm sinh Nhâm Thân 1572 -…
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Kính tông, quê làng Phương Lai, huyện Vô Tiên.

Năm Hoằng Định 14 (Quí sửu 1613), ông 41 tuổi, đỗ tiến sĩ.

Làm đến Tự khanh. Tính khảng khái, cương trực. Gặp khi trong nước có việc, ông vâng mạng đi sứ Trung Quốc, mất giữa đường. Được truy tặng làm thị lang, tước Hầu.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ