[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Bùi Quốc Khái

Danh thần đời Lý Cao tông, quê làng Bình ông, huyện Cẩm Giang, (có sách chép quê làng Trinh Sài, bên cạnh Hồ Tây, Hà Nội.

Ông có tài, nhưng chán công danh, không ra thi cử. Mãi đến năm Trinh Phù 10 (Ất tị 1185), tuổi đã 44 ông mới ra ứng thí, đứng hàng thứ nhì trong 20 người trúng tuyển. Làm quan trải 3 triều công cán (Lý Cao tông, Lý Huệ tông và Lý Chiêu hoàng), một lòng trung nghĩa, dày công giúp nước an dân. Gặp lúc triều chính đổ nát, gian thần lộng quyền, ông treo ấn từ quan. Rồi xuất gia đầu Phật nơi Thiền viện.

Giáp ngọ 1234, ngày 18 tháng giêng âm lịch, ông mất, thọ 93 tuổi. Dân chúng tưởng niệm, tô tượng thờ ông ở chùa Thiên Niên (gần Hồ Tây) và đặt bài vị thờ ở đình làng Trinh Sài (thuộc Hà Nội).

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..