Tên khác Bùi Quang Điệu
Năm sinh … – Quí Hợi 1863
Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Liệt sĩ kháng Pháp thời cận đại, tục gọi Đốc binh Là, có sách chép là Bùi Quang Điệu, quê làng Tân Thời, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh).

Ông nguyên là cai tổng Cần Giuộc, tỉnh Long An, có lòng yêu nước. Khi giặc Pháp xâm chiếm Gia Định (Kỉ mùi 1859) ông tham gia chiến đấu trong hàng ngũ nghĩa quân, nên được cử làm Thống binh. Chính ông đã chỉ huy nghĩa quân trong trận Cần Giuộc vào đêm rằm tháng 11 năm Tân dậu (16-12-1861). Đêm ấy nghĩa quân ở ba nơi Cần Giuộc, Tân An và Gò Công nhất tề tấn công quân Pháp. Ông trực tiếp chỉ huy nghĩa quân Cần Giuộc, dũng cảm chiến đấu tại khu chợ Trường Bình (nay thuộc thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Trong trận này nghĩa quân hi sinh mất 27 người, ông nhận lệnh của Tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang tổ chức lễ truy điệu đề tưởng nhớ các liệt sĩ, đồng thời khích lệ quân dân. Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc do Nguyễn Đình Chiểu soạn thảo được đọc trong lễ này, gây xúc động vô cùng.

Về sau ông vẫn hết lòng kháng chiến cứu nước và hi sinh trong năm Quí hợi 1863.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Huình Tịnh Của

Tên khác Paulus Của Năm sinh Giáp Ngọ 1834 – Đinh Mùi 1907 Tỉnh thành Bà Rịa –…
Chi tiết

Khánh Hòa

Khánh Hòa Tỉnh Tỉnh Khánh Hòa . . . . . . . . . . . .…
Chi tiết

Nguyễn Phúc Thuần

Tên khác Định Vương Năm sinh Giáp Tuất 1754 – Đinh Dậu 1777 Tỉnh thành Không rõ Thời…