Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Em nhà yêu nước Bùi Viện, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Trình Phố, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Năm Nhâm tí 1852, đỗ tú tài, Ất mão 1855, đỗ cử nhân. Cũng như anh, ông có tư tưởng cải cách. Ông từng dâng sớ xin mở rộng nền kinh tế, hiệp thương với các nước ngoài. Triều đình phái ông kinh biện việc ấy với Trung Hoa.

Sau, ông lại cùng với anh tâu xin vua Tự Đức thông thương với nước Mĩ. Vì việc này, ông bị ghép tội khi quân, phải bị giam cầm chết đói trong ngục. Tuy nhiên, anh ông là Bùi Viện ít lâu lại được ủy nhiệm cho sang Mĩ vận động ngoại giao, nghiễm nhiên là nhân vật đầu tiên có liên hệ với Mĩ?.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Phúc Trú

Tên khác Ninh Vương Năm sinh Bính Tí 1696 – Mậu Ngọ 1738 Tỉnh thành Không rõ Thời…
Chi tiết

Tôn Thọ Tường

Năm sinh Ất Dậu 1825 – Đinh Sửu 1877 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Đồng Tháp

Đồng Tháp Tỉnh Tỉnh Đồng Tháp Văn thánh miếu ở thành phố Cao Lãnh Biệt danh Đất sen…
Chi tiết

Đèo A Năm

Đèo A Năm Đèo A Năm (Việt Nam) Đèo A Năm là đèo trên Đường Hồ Chí Minh…
Chi tiết

Đèo Khe Nét

Đèo Khe Nét Đèo Khe Nét (Việt Nam) Đèo Khe Nét là đèo trên đường tỉnh 15 và…