[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Bùi Như Quảng

Tên khác Đốc Đen
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ cần vương kháng Pháp thời cận đại tức Đốc Đen, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông chỉ huy nghĩa quân chống đánh giặc Pháp và bọn tay sai nhiều trận quyết liệt vang dậy tăm tiếng. Chính ông đã giết được tên Critier khi tập kích đồn Phụ Dục, tỉnh Thái Bình.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..