Tên khác Đốc Đen
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Chí sĩ cần vương kháng Pháp thời cận đại tức Đốc Đen, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông chỉ huy nghĩa quân chống đánh giặc Pháp và bọn tay sai nhiều trận quyết liệt vang dậy tăm tiếng. Chính ông đã giết được tên Critier khi tập kích đồn Phụ Dục, tỉnh Thái Bình.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Chu Văn Tấn

Năm sinh Canh Tuất 1910 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Thái Nguyên Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Ức

Năm sinh Đinh Dậu 1767 – Quí Mùi 1823 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Hoàng Nghĩa Phú

Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn thần đời Lê Tương Dực, quê…
Chi tiết

Nguyễn An Ninh

Năm sinh Canh Tí 1900 – Quí Mùi 1943 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Đèo Lắk

Đèo Lăk Đèo Lăk (Việt Nam) Đèo Lắk hay Đèo Lăk là đèo trên quốc lộ 27 ở…