Loading

Bùi Ngọc Quĩ

Tháng Ba 9, 2021| Admin
Năm sinh Bính Thìn 1796 – Tân Dậu 1861
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Minh Mạng, quê xã Hải Thiên, huyện Tiên Lữ, phủ Tiên Hưng, trấn Sơn Nam (Nam Định), sau sáp nhập vào tỉnh Hưng Yên.

Năm Kỉ sửu 1829 đỗ tiến sĩ, làm đến Phó hiến sát, và làm Tổng đốc Bình Phú (Bình Định và Phú Yên).

Năm đầu Tự Đức (Mậu thân 1848), đi sứ sang nhà Thanh. Tính ông khảng khái cương trực, kết giao thân thiết với Trương Quốc Dụng, Trần Huy Phúc, Hồ Vĩnh Trinh, cùng nổi tiếng danh sĩ đương thời.

Năm Tân dậu 1861, ông mất, thọ 65 tuổi, còn để lại cho đời bộ Yên đài anh ngũ và 6 tác phẩm văn chương liên hệ tới sứ trình (Hải phái thi văn) tức Hữu Trúc thi tập, Yên hành khúc, Yên hành tổng tác, Sử trình anh thoại khúc, Bùi tiên sinh thi tập.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ