[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Bùi Mậu Tiên

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Minh Mạng không rõ năm sinh, năm mất.

Ông làm đến Giám sát ngự sử, tính thanh liêm mẫn cán, chính trực vô tư. Tài đức ông được sĩ phu và nhân dân yêu mến.

Khoảng năm Bính thân 1836, ông dâng sớ tâu: “Các làng ở ngoài Bắc thành nhiều kẻ hào cường trái phép, mà dân thì biếng nhác chỉ cờ bạc rượu chè. Việc tế lễ quỉ thần thì hay dùng cách xa xỉ, việc cúng tế thì chuộng đường xa hoa, thậm chí có kẻ bán sạch cả nhà cửa cơ nghiệp để đền nợ miệng, thật là trái với nghĩa tương hảo, tương lân”.

Vua Minh Mạng chấp sớ, quở trách các quan địa phương, sửa sang phong tục lại Trước sau ông là một vị quan thanh liêm có khả năng hành chánh.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..