[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Bùi Khắc Kiệm

Võ tướng nhà Mạc, người huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Ông là con Bùi Văn Khuê và Nguyễn Thị Niên (X. Bùi Văn Khuê), em Lễ Quận Công Bùi Thì Trung. Hai anh em ông đều là tướng tài. Ông làm đến Hiệu lực vệ quân, tước Nhai Quận công.

Khi ông mất, được thờ ở miếu Trường An, thân phụ và anh ông cũng đều được thờ ở đây

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..