Năm sinh Bính Thìn 1676 -…
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Hello tông, người làng Thanh Tuyền, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay thuộc tỉnh Nghệ An).

Năm Chính Hòa 21 (Canh thìn 1700), ông đỗ tiến sĩ, lúc 24 tuổi, làm đến Cấp sự trung, khi mất được tặng là Thanh chính.

Ông tính cương trực, làm việc theo công tâm, pháp lí, khiến những kẻ quyền thế cường hào không thề giở ngón áp bức dân lành.

Ông thường đi qua trấn Cao Bằng, thấy trong hạt có ngôi đền thờ yêu quái được nhiều người sùng tín, ông giải thích cho dân chúng rõ điều mê muội phải bài trừ rồi ra lệnh thiêu hủy đền ấy.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Hữu Mưu

Tên khác Phác Trai Năm sinh Ất Mão 1675 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh…
Chi tiết

Giang Văn Minh

Năm sinh Quí Dậu 1573 – Đinh Sửu 1637 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Lê Duy Thìn

Tên khác Lê Ý Tông Năm sinh Kỉ Hợi 1719 – Kỉ Mão 1759 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Nguyễn Thiếp

Tên khác Quang Thiếp Năm sinh Quí Mão 1723 – Giáp Tí 1804 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Ma Phúc Trường

Tỉnh thành Tuyên Quang Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ tướng đời Lê Trung tông, quê…