[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Bùi Hữu Nhậm

Năm sinh Bính Thìn 1676 -…
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Hello tông, người làng Thanh Tuyền, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay thuộc tỉnh Nghệ An).

Năm Chính Hòa 21 (Canh thìn 1700), ông đỗ tiến sĩ, lúc 24 tuổi, làm đến Cấp sự trung, khi mất được tặng là Thanh chính.

Ông tính cương trực, làm việc theo công tâm, pháp lí, khiến những kẻ quyền thế cường hào không thề giở ngón áp bức dân lành.

Ông thường đi qua trấn Cao Bằng, thấy trong hạt có ngôi đền thờ yêu quái được nhiều người sùng tín, ông giải thích cho dân chúng rõ điều mê muội phải bài trừ rồi ra lệnh thiêu hủy đền ấy.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..