[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Bùi Hoàn Khánh

Danh thần đời Lê Thánh tông, người làng Tuy Lai, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương.

Năm Hồng Đức 21 (Canh tuất 1490), ông đỗ tam giáp đồng tiến sĩ, lúc 17 tuổi, nổi tiếng văn thơ, đương thời được sĩ phu yêu mến, làm đến Thị Lang, mất tại chức.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..