Tên khác Tĩnh Phủ – Trúc Viên
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hiển tông, không rõ năm sinh, năm mất, tự Tĩnh Phủ, hiệu Trúc Viên cư sĩ, con vị Kim tử vinh lộc đại phu Phong Khánh bá Bùi Xương Tự. Người làng Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, trấn Sơn Nam (nay thuộc Hà Nội).

Ông nổi tiếng văn chương, không ra làm quan, ở nhà mở trường dạy học. Ông thường ngồi dạy học ở làng An Lập, huyện Thanh Miện, thuộc trấn Hải Dương (nay thuộc tỉnh Hải Hưng). Vợ ông là con gái quan Tự khanh họ Bùi (khác tộc) cùng thôn; đầu lòng sinh 1 gái, rồi kế sinh 2 trai, trai lớn là Bùi Huy Bích ngày sau nổi tiếng trong văn giới, trai thứ là Bùi Huy Cảnh.

Ông mất trong thời loạn lạc, một lần gặp ngày giỗ ông, Bùi Huy Bích có mấy câu thơ cảm thuật:

“Quốc nguy bất năng phù,
Loạn lai uổng đào tị
Thương tâm thập lục niên,
Húy thần bất thành lễ. “

Bản dịch:

Nước nguy không chống được
Loạn đến trốn loanh quanh
Đau lòng mười sáu năm,
Ngày giỗ lễ không thành.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Diên Lộc Hầu

Tên khác Nguyễn Công Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Ông họ Nguyễn,…
Chi tiết

Hồ Xuân Huơng

Năm sinh Nhâm Thìn 1772 – Nhâm Ngọ 1822 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Nguyễn Gia Cơ

Tên khác Kì Trai Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Nhà thơ đời…
Chi tiết

Hoàng Chiêm

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Nhà địa lí nổi danh đời Lê…