Tên khác Tăng Huy
Năm sinh … – Ất Mùi 1835
Tỉnh thành Bình Thuận
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Minh Mạng, tự Tăng Huy, không rõ năm sinh, người huyện Hòa Đa, tỉnh Bình Thuận.

Năm Kỉ mão 1819, ông đỗ cử nhân. Ất vị 1835 được bổ làm Bố chánh ở Cao Bằng. Tỉnh thành bị Nông Văn Vân xua quân bao vây, ông cùng án sát Phạm Đình Trạc và lãnh binh Phạm Văn Lưu bỏ chạy về đồn Nông Lãnh ở Lạng Sơn, cố giữ để đợi quân cứu viện.

Suốt 32 ngày bị bao vây, không được tiếp cứu gì, ông cùng với Phạm Đình Trạc, Phạm Văn Lưu đều tử tiết, được vua Minh Mạng truy tặng là Tham Tri và được dựng đền thờ ở làng Gia Cung, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, gọi là đền Tam Trung.

Danh sĩ Hà Tôn Quyền có thơ điếu ông:

Đã hết sức không nổi
Thì liều một thác thôi!
Ba trung thành nhớ mặt.
Một chết tiếng thơm đời.
Gây biến ai mang tội?
Ban danh ấy tự trời,
Kìa tay công luận đó;
Hương khói ngát bên đồi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Chùa Ngọc Hoàng

Chùa Ngọc Hoàng là tên thường gọi của Điện Ngọc Hoàng, tên chữ là Phước Hải Tự (người…
Chi tiết

Vũ Phương Đề

Năm sinh Mậu Dần 1698 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Lê Trọng Thứ

Tên khác Lê Phú Thứ Năm sinh Giáp Thân 1704 -… Tỉnh thành Thái Bình Thời kì –…
Chi tiết

Đặng Văn Kiều

Năm sinh Giáp Thân 1824 -… Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Nguyễn Phương

Năm sinh … – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…