[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Bùi Dục Tài

Danh thần đời Lê Túc tông, người xã Câu Nhi, thôn Câu Lãm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Năm Cảnh Thống 5 (Nhâm tuất 1502), ông đỗ tiến sĩ, từ thi Hội đến thi Đình văn ứng chế đều được khen ngợi, nổi tiếng văn học uyên bác. Được bổ vào Viện Hàn lâm, làm Hiệu lí, rồi làm Tham Chính đạo Thanh Hoa.

Năm đầu Hồng Thuận (Kỉ tị 1509) đời Lê Tương Dực, phải khi trong nước có biến loạn, ông khéo lo cho dân, được thăng Tả thị lang bộ Lại. Trong nhiệm vụ này, ông thuyên chuyển quan lại rất mực ngay thẳng, đương thời xưng tụng đức tính liêm khiết công bằng.

Năm đầu Quang Thiệu (Bính tí 1516), đời Lê Chiêu tông, được cử làm Tham tướng, ông càng dốc lòng lo việc kinh lí, bảo an dân chúng. Sau, vì tính ông thẳng thắn, bọn gian thần lấy làm ghen ghét, mưu giết chết ông. Sau khi mất được truy tặng Lễ Bộ Thượng thư.

Con ông là Bùi Vĩ sau cũng bị hại.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..