Danh thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất, người làng Đại Điện, huyện Bình Hà.

Năm Hồng Đức 18 (Đinh vị 1437), ông đỗ nhị giáp tiến sĩ, làm đến Thống chính sứ. Tài đức được nhân dân trọng vọng.

Xuất thân hàn vi, thờ mẹ rất hiếu thảo, cần cù giúp đỡ mẹ và kiên tâm trì chí cầu học cầu tiến, đạt được nguyện vọng. Khi vinh hiển, ông hằng nâng đỡ kẻ nghèo, xa gần đều khen ngợi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đinh Gia Thuyết

Năm sinh … – Quí Tị 1953 Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Nguyễn Thành

Tên khác Triết Phu – Tiểu La Năm sinh Quí Hợi 1863 – Tân Hợi 1911 Tỉnh thành…
Chi tiết

Đinh Nhật Thận

Năm sinh Ất Hợi 1815 – Bính Dần 1866 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Trần Huy Phác

Tên khác Đạm Trai Năm sinh Giáp Tuất 1754 – Giáp Ngọ 1834 Tỉnh thành Hà Tây Thời…