[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Bùi Đoan Giáo

Danh thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất, người làng Đại Điện, huyện Bình Hà.

Năm Hồng Đức 18 (Đinh vị 1437), ông đỗ nhị giáp tiến sĩ, làm đến Thống chính sứ. Tài đức được nhân dân trọng vọng.

Xuất thân hàn vi, thờ mẹ rất hiếu thảo, cần cù giúp đỡ mẹ và kiên tâm trì chí cầu học cầu tiến, đạt được nguyện vọng. Khi vinh hiển, ông hằng nâng đỡ kẻ nghèo, xa gần đều khen ngợi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..