Danh thần đời Mạc, người làng An Thọ, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay là TP. Hà Nội).

Năm Đại Chính 6 (Ất vị 1535) đời Mạc Đăng Doanh, ông thi đỗ thứ hai trong bảng nhất giáp tiến sĩ, lúc 25 tuổi (Khoa này đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đỗ 3 người: đứng đầu là Nguyễn Bình Khiêm, tức Trạng Trình, ông đỗ thứ hai, thứ ba là Nguyễn Thừa Hựu).

Ông làm đến Hàn lâm thị thư, nổi tiếng văn học đương thời.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Đản

Danh sĩ đời Lê mạt, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Thịnh Cuông, huyện Chân Định,…