[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Bùi Doãn Đốc

Danh thần đời Mạc, người làng An Thọ, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay là TP. Hà Nội).

Năm Đại Chính 6 (Ất vị 1535) đời Mạc Đăng Doanh, ông thi đỗ thứ hai trong bảng nhất giáp tiến sĩ, lúc 25 tuổi (Khoa này đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đỗ 3 người: đứng đầu là Nguyễn Bình Khiêm, tức Trạng Trình, ông đỗ thứ hai, thứ ba là Nguyễn Thừa Hựu).

Ông làm đến Hàn lâm thị thư, nổi tiếng văn học đương thời.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..