[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Bùi Đạt

Danh thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất, người làng Duy Tiên, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ông tính cương trực, quyết đoán. Xuất thân hàn vi, ông cần cù chăm học đến thành danh. Khi hiển đạt, nhớ khoảng đời ấu thơ gian khổ, ông đem lòng thương xót những trẻ nghèo khó, thường cứu giúp gia đình nghèo, nâng đỡ kẻ sĩ cùng khổ.

Xuất chính làm đến Tham chính, trong chốn hoạn trường ông cũng nêu cao đức độ thanh can. Được nhân dân cảm phục.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..