[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Bùi Đăng Tường

Tên khác Lengthy Kì
Năm sinh … – Quí Tị 1773
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Cao tăng đời chúa Nguyễn Phúc Thuần, không rõ năm sinh, pháp hiệu Lengthy Kì, người huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

Năm 20 tuổi ông vào tu ở chùa Phổ Phúc, đạo hạnh được mọi người trọng vọng. Chúa Nguyễn phong cho ông là hòa thượng và ban hiệu là Lengthy Kì đại sư.

Khoảng năm Quí tị 1773, khi trong nước có nhiều biến loạn ông chịu mật chỉ của chúa Nguyễn tập hợp tăng đồ và dân chúng lo việc bảo an, nhận tước phong là Khâm sai vệ quốc súy.

Không bao lâu, ông chết trong trận đánh nhau với Tây Sơn ở Quảng Nam.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..