Tên khác Lengthy Kì
Năm sinh … – Quí Tị 1773
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Cao tăng đời chúa Nguyễn Phúc Thuần, không rõ năm sinh, pháp hiệu Lengthy Kì, người huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

Năm 20 tuổi ông vào tu ở chùa Phổ Phúc, đạo hạnh được mọi người trọng vọng. Chúa Nguyễn phong cho ông là hòa thượng và ban hiệu là Lengthy Kì đại sư.

Khoảng năm Quí tị 1773, khi trong nước có nhiều biến loạn ông chịu mật chỉ của chúa Nguyễn tập hợp tăng đồ và dân chúng lo việc bảo an, nhận tước phong là Khâm sai vệ quốc súy.

Không bao lâu, ông chết trong trận đánh nhau với Tây Sơn ở Quảng Nam.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đinh Văn Tả

Năm sinh Tân Sửu 1601 – Canh Thân 1680 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Ngô Trí Hòa

Năm sinh Giáp Tí 1564 – Ất Sửu 1625 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Phan Huy Trấn

Năm sinh … – Quí Sửu 1793 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Nguyễn Huệ

Tên khác Quang Trung Năm sinh Quí Dậu 1753 – Nhâm Tí 1792 Tỉnh thành Bình Định Thời…